Gallery

Двама / Tvain

Котешка люлка / Cat`s cradle

Връв, завързана в кръг, се закача на пръстите и с нея се правят разни фигури. Тази игра, най-популярна сега с английското си име Cat`s cradle, „Котешка люлка”, беше много разпространена, докато телевизията не уби почти всички човешки забавления.Обаче тя не е просто игра. Всъщност е древна магьосническа практика, която различни народи – от ескимосите до полинезийците – измислят и използват независимо едни от други. Наричат я по различен начин, но фигурите са еднакви – както и идеята за нишките, които свързват отсамното с отвъдното.Вселената, освен от материя и енергия, се състои от нишки на Съдбата. Парадоксът в случая е, че колкото повече нишки обвързват човека, толкова той е по-независим – постоянно трябва да взима решения, тоест, да проявява свободната си воля. Но ако само една нишка го държи, значи е напълно зависим, защото трябва да я следва сляпо.Ето корените на идеята, която стои в основата на цикъла картини „Котешка люлка”.

Малки жени / Little Women

„Малки жени” се казва този цикъл, но не, защото изобразява някакви дребосъци от женски пол. Да, главните персонажи в картините са жени, но определението „малки” идва всъщност от размера на платната, те всички са 50/70 см. – най-малките формати, които в момента работя.